KMO Portefeuille

Met trots kunnen we melden dat GenCom ook dit jaar weer het certificaat als opleidingscentrum van de KMO-Portefeuile heeft behaald.

Dit bevestigt de professionele projectaanpak van GenCom en stimuleert continue kwaliteitsverbetering.

De toekenning is het resultaat van een grondige audit van de interne processen. Daarbij werden diverse parameters aan strenge criteria getoetst.
Zo was er een doorlichting van de bedrijfsstructuur, de interne en externe communicatie, de totale benadering van projecten, het HR­beleid, de administratie, de kwaliteitsbewaking, etc.

Het label werd ontwikkeld met de steun van de Europese Commissie en wordt toegepast in de meeste Europese landen.

Opleidings­‐ en consultingorganisaties krijgen dankzij de KMO-Portefeuille erkenning op de markt voor hun kwaliteit en professionalisme, dit zowel in het algemeen als in specifieke sectoren, regio’s of instellingen.

Alle info over de aanvraag procedure vindt u hier: http://www.gencom.be/membersarea/subsidies.aspx