Aankoop

Behalve verkoop is aankoop net zo belangrijk.  U wilt niet te weinig inkopen, waardoor u niet alle klanten kan leveren en u bijgevolg minder omzet heeft, maar u wilt zeker ook niet teveel inkopen, waardoor na het seizoen met voorraden blijft zitten.

Een goed aankoopbeleid is dan ook van cruciaal belang

Om u hierin bij te staan, hebben we een aantal oplossingen ontwikkeld :

  • Een duidelijk voorraadbeheer met naast voorraad en besteld leverancier of klant, ook inzicht in de economische en beschikbare voorraad en reservaties per maat.  Dit geeft u op eender welk moment een actueel zicht van de voorraadpositie vandaag, maar ook dankzij de leverdata die u heeft vastglegd, ook de voorraadsituatie in de toekomst. Met andere woorden hoeveel moet ik vandaag bestellen om over 4 maanden de betreffende klantenorders te kunnen leveren?
  • Automatisch besteladvies op basis van klantenorders, voorraad, nog in bestelling bij de leverancier,…
  • Door middel van de minimum/maximum module, kan u voor NOOS artikelen een ijzeren voorraad vastleggen. Telkens als de economische voorraad lager is dan de gewenste minimum voorraad, volgt er een automatisch besteldadvies.
  • Door gebruik te maken van de koppeling klantenorders – leveranciersorders, worden de artikelen bij binnenkomst in het magazijn (levering) automatisch gereserveerd voor de juiste klant.
  • Door middel van de module aankoopstatus kan u zelf vastleggen wat u graag wenst op te volgen, tegen wanneer, op welke manier,… : ETA, ETD, monsters al ontvangen,…
  • Beoordeel uw leverancier op basis van correcte leveringen.  Wat werd te vroeg, te laat, te veel, te weinig geleverd? Waren er prijsaanpassingen?

Contacteer ons voor vrijblijvende informatie.