Volledige integratie met de productie- en groothandelssoftware van Gencom

De volledige integratie met onze productie- en groothandelssoftware maakt verregaande automatisering mogelijk:

- automatische boeking van verkoopsdocumenten (facturen en creditnota’s)

- automatische boeking van voorraadmutaties

- automatische matching van de betalingen (= importeren bankafschriften)

Hierdoor kan u het manueel boeken aanzienlijk beperken.

De voorraadconnectie zorgt ervoor dat elke logistieke voorraadmutatie ook financieel geboekt wordt. Zo is uw voorraadwaarde in de kolommenbalans steeds actueel.

Voor de voorraadwaardering kan u kiezen tussen een vaste verrekenprijs (VVP) of gemiddelde verrekenprijs (GVP):

  • VVP: aankoopprijs artikel + opslagkosten (transport, royalties, …)

Deze prijs wordt 1x vastgelegd in de artikelfiche. Elke afwijking ten opzichte van deze prijs komt financieel tot uiting als een prijsverschil.

  • GVP: idem als VVP maar wordt bij elke levering van artikelen herrekend.

Prijsverschillen komen dus niet apart tot uiting in de boekhouding maar zijn verrekend in de voorraadwaarde.

Contacteer ons voor vrijblijvende informatie.