Budgetten en rapportages

Op grootboekniveau kan u budgetten voorzien. Jaarbudgetten die u met een verdeelsleutel verdeelt, eventueel bij te sturen via “prognose budgetten” die u maandelijks kan ingeven.

Met de rapportage module kan u zelf gegevens naast mekaar zetten. U kan (groepen van) grootboekrekeningen opnemen en gegevens per boekjaar ophalen, vergelijken met andere boekjaren (verschillen in waardes of %), etc.

U kan op deze manier ook perfect een beknopte balans en resultatenrekeningen opbouwen (cfr. de jaarrekening).

Onmisbaar is de analytische rapportage waarbij u tot op kostenplaatsniveau cijfers uit de grootboekrekeningen kan halen. Onze retailklanten kunnen op die manier bijvoorbeeld een resultatenrekening per winkel opbouwen.

De ingevoerde budgetten kunt u in deze rapportage tool ook opnemen om te analyseren tegen over de werkelijke cijfers. Ook hier zijn verregaande vergelijkingen met andere periodes / boekjaren mogelijk.

Contacteer ons voor vrijblijvende informatie.