Betrouwbare basisfuncties

De dagelijkse input van gegevens moet snel kunnen gebeuren. Met andere woorden: de software moet de sturing van de boekingen van u overnemen: Finadwin doet dit!

Vanuit de stamgegevens worden zoveel mogelijk parameters en instellingen voorgesteld tijdens de ingaves.

Zeker het vermelden waard is de doorlopende backup die gemaakt wordt tijdens het boeken. Bij onverwachte systeem storingen (vb. stroomuitval) zal u alleen de laatste regels van uw boeking kwijt zijn. De rest kan u steeds, op eenvoudige wijze, recupereren.

Alle overzichten (historiek, openstaande posten, balansen,…) kan u volledig naar uw wens inrichten. Op iedere kolom van een overzicht kan u filters leggen zodat u steeds alleen de voor u relevante gegevens te zien krijgt.

Idem voor de lijsten. De standaard lijsten kan u aanpassen (velden toevoegen, bewerken, …).

Met Finadwin stuurt u ook herinneringsbrieven naar uw klanten. Via het instellen van niveaus kan u de toon van de brief zelf bepalen. De brieven kunnen geprint of direct gemaild worden, eventueel zelfs automatisch. In deze automatische verwerking controleert Finad welke klant een herinneringsbrief moet ontvangen.

Contacteer ons voor vrijblijvende informatie.