Analytisch boekhouden en rapportage

Door het aanmaken klasse types, klasses en kostenplaatsen kunt u een analytische structuur opzetten. De klasse kan een kostendrager zijn (een winkel, artikel, merk, …) en de kostenplaats is het onderdeel van uw organisatie waar de kost wordt gemaakt (bv. een afdeling of bedrijfswagen).

Met de rapportage module kan u zelf gegevens naast mekaar zetten. U kan (groepen van) grootboekrekeningen opnemen waarbij u kan “filteren” op kostenplaats of kostendrager (klasse). De gegevens kan u steeds per boekjaar ophalen, vergelijken met andere boekjaren (verschillen in waardes of %), etc.

Heeft u verschillende winkels, dan kan u bijvoorbeeld een resultatenrekening per winkel opbouwen door per grootboekrekening te filteren op de winkelklasse. U krijgt dan 1 overzicht waarin elke kolom een winkel vertegenwoordigd.

Contacteer ons voor vrijblijvende informatie.