Hierna vindt u de aanvraagprocedure voor opleidingssubsidies van de Vlaamse Overheid. Voor elke opleidings- of begeleidingsdag die u koopt bij GenCom kan u een deel van de kostprijs terugvorderen:

- 30% voor "kleine" ondernemingen (jaarlijks max. 7.500)

- 20% voor "grote" ondernemingen (jaarlijks max. 7.500)

Wanneer u eenmaal ingeschreven bent, gaat het als volgt:

- u dient de aanvraag in (via www.kmo-portefeuille.be)
- u stort uw aandeel van het bedrag in de KMO portefeuille
- u volgt de opleiding
- u betaalt GenCom via de KMO portefeuille

De volledige procedure, vanaf de registratie van uw bedrijf t.e.m. de aanvraag van subsidies, staat beschreven in onderstaande stappen. 
De documenten vindt u ook terug op www.kmo-portefeuille.be  

UIT TE VOEREN STAPPEN

Elk punt bestaat uit een .pdf of .ptt (powerpoint) bestand dat u kan downloaden.


1. registratie persoon.pdf

=> eerst moet u een persoon registreren: deze persoon zal de subsidie-aanvragen verzorgen binnen uw bedrijf

2. registratie nieuwe onderneming.pdf

=> vervolgens registreert u uw ondermening én u koppelt de onderneming aan de geregistreerde persoon

2.a. koppelen gekende onderneming.pdf

=> wanneer u reeds geregistreerd bent bij de Vlaamse Overheid (voor andere steunmaatregelen bv), hoeft u alleen deze stap uit te voeren (en niet meer opnieuw te registreren)

3. volmachtformulier20100701.pdf

=> dit formulier moet u printen, invullen, ondertekenen en zelf bewaren. Dit kan door de administratie van de Vlaamse Overheid worden opgevraagd

4. aanvraagprocedure subsidies

=> wanneer punt 1 t/m 4 zijn uitgevoerd, kan u voortaan subsidies aanvragen (per opleiding) volgens deze werkwijze
=> in deze stap wordt gevraagd naar het "erkenningsnummer van uw dienstverlener": hier vult u DV.O217062 in (dit nummer werd door de Vlaamse Overheid toegekend aan General Computers S&S NV)