Welke vermeldingen moeten er op een klanten -of bonuskaart staan?

Er zijn geen strikte regels die bepalen wat er op een spaarkaart of klantenkaart moet vermeld staan.

Qua vermeldingen is het wel best aan te raden deze gegevens op te nemen:
Welk aankopen recht geven op een aanvulling op de spaarkaart + hoeveel de spaarkaart daarmee aangevuld wordt (m.a.w. de toepassingsvoorwaarden van de spaarkaart)
Verkooppunten waar de spaarkaart kan gebruikt worden (tenzij ze geldt in alle verkooppunten of als er maar één verkooppunt is)
Geldigheidsduur (tenzij de spaarkaart onbeperkt geldig blijft) + eventueel de niet toepassing tijdens wel bepaalde periodes (braderijen, soldenperiodes,...) of de niet toepassing met andere (tijdelijke) kortingen
De identiteit van de uitgever van de spaarkaart (de zaakvoerder)
De klant mag uiteraard op geen enkele manier misleid of bedrogen worden.

Van belang bij stopzetting:
Wanneer de verkoper een einde maakt aan zijn aanbod, heeft de klant recht op het aangeboden voordeel naar verhouding van de vroegere aankopen. De stopzetting wordt best vooraf aangekondigd in de winkel.
 

Blogcategorie: