Verkoopbudgetten / Prognoses

Planning en budgettering bepalen het succes van uw onderneming. Door gebruik te maken van de budgetmodule, verzekert u zich van de juiste voorraden. U zal een perfecte kijk hebben op het geheel en sneller kunnen bijsturen.

We maken een onderscheid in budgetten voor wholesale en retail. Omdat elk een eigen specifieke behoefte heeft.

Wholesale :

Op een heel eenvoudige manier kan u de verkoopbudgeten voor het volgende seizoen vastleggen.

U kan een budget vastleggen per seizoen, land, vertegenwoordiger, klantengroep, klant. Zowel in stuks als in omzet.

Op deze manier kan u een planning vastleggen en bijsturen ifv de behaalde omzet.

Maar we gaan nog een stapje verder. Deze planning kan je ook automatisch laten opbouwen uitgaande van de historische gegevens van de klantenorders van een voorafgaand seizoen.

Nadien kan men deze planning beheren in vergelijking met de lopende orders, dewelke dan weer vergeleken kunnen worden met de vorige seizoenen.

Retail :

Budgetteren in de retail kunnen we hier opsplisten in 2 delen :

Inkoop

Als retailer kan u op een vergelijkbare manier een inkoopbudget ingeven, weliswaar mits andere parameters. Zo zal u dit eerder vastleggen per leveranciers – winkel – artikelgroep. Belangrijk om weten is dat dit afhankelijk is uw model/artikelparameters. U bepaalt dus volledig zelf op welk niveau een budget voor u belangrijk is.

Verkoop

Uiteraard bent u ook graag op de hoogte of de verkopen de vooropgestelde verwachtingen inlossen. Een verkoopbudget vastleggen per winkel en per dag kan u hiermee helpen.

We hebben getracht om het u hier zo eenvoudig mogelijk te maken. U geeft per winkel/dag een budget in Excel en via een nieuwe programma importeert u dit in de applicatie.

De business Intelligence tool zal u in staat stellen om de verkopen vs budget in detail op te volgen.

Of u nu retailer of wholsaler bent. 1 ding staat vast! U zal een perfecte kijk hebben op het geheel en sneller kunnen bijsturen, waar nodig.

Blogcategorie: