Ter info - regelgeving opeisbaarheid BTW

Sinds 1 januari zijn de regels omtrent de opeisbaarheid van BTW definitief geworden, na een periode van verwarring. De laatste jaren gold er namelijk een overgangstermijn naar mogelijk nieuwe, zeer complexe  regels. Maar die zijn er uiteindelijk dus niet gekomen.

E.e.a. ging vooral over het moment dat BTW opeisbaar wordt. Vooral “voorschotten” en “voorschot facturatie” waren items die telkens terug kwamen.

We vatten nog even samen hoe het sinds 1/1/2016  dus definitief is geregeld:

 

B2B – BTW wordt opeisbaar op:

- Factuurdatum (ongeacht deze vóór of nà de levering/dienstverrichting uitgereikt wordt): uiterlijke factureringsdatum = 15e dag van maand na levering/dienstverrichting

- Betalingsdatum - indien deze vóór de levering plaatsvindt:

  • Indien er steeds met voorschotfacturen gewerkt wordt, geeft dit m.a.w. nooit problemen. Indien dit niet het geval is dient er op gelet te worden dat bedragen ontvangen vóór het plaatsvinden van de leveringen/dienstverrichtingen, opgenomen dienen te worden in de aangifteperiode waarin deze betaling ontvangen is.
  • Indien de facturatie te laat heeft plaatsgevonden is de BTW opeisbaar 15 dagen na levering: Bijv.: Levering 16/9, betaling 20/9, factuurdatum 3/11 => BTW is opeisbaar op 1/10 (16/9 + 15 dagen) en dient dus opgenomen te worden in de aangifte van oktober

 

B2C – BTW wordt opeisbaar:

- Volgens kasstelsel (uitgez. verplicht tot uitreiking factuur, cf. B2B)

​oplossingen in uw gencom software:

 

Indien u voorschotten aanrekent, zijn de volgende Plusmaker zeker nuttig:

 

-          12050 – Voorschotfacturatie
Te factureren voorschotten worden bepaald door een code op lijn niveau op het order, en kunnen enkel via een percentage bepaald worden.
Er wordt bij de voorschot facturatie een factuur gemaakt met manuele lijnen, en verder wordt het voorschot verrekend bij de effectieve facturatie d.m.v een aparte kortingscode (24 – Voorschot).

OF

-          12214 – Voorschotregistratie adhv bedrag
Het voorschot wordt als bedrag ingegeven op het tabblad “Totalen” van het klantenorder. Er wordt in dit geval geen echte factuur gegenereerd in Plusmaker, maar enkel een voorschot boeking (met verschuldigde BTW) in het algemeen dagboek.
De verrekening van het voorschot loopt achterliggend mee met de levering en factuur, en bij de afdruk en de boeking van de factuur wordt er rekening gehouden met dit voorschot.

In beide systemen kan er dus verschuldigde BTW-aangerekend worden bij de facturatie/registratie van het voorschot.

Als u meer info wenst over deze modules, kan u steeds contact opnemen met onze Plusmaker helpdesk.

Blogcategorie: