Stroomonderbreking

België loopt het grootste risico van heel Europa op stroomtekorten (artikel in De Tijd van 02/12/2014). 

Het hele land is ingedeeld in verschillende gebieden, die op zich weer behoren tot een afschakelingsplan.
Volgens het afschakelingsplan wordt de bevolking van de getroffen zones ten laatste de dag voordien verwittigd en zal geen enkele regio langer dan 3 uur zonder stroom komen te zitten.  
De afschakeling zou plaatsvinden als het stroomverbruik het grootst is, doorgaans tussen 17 en 20 uur. 
We kunnen dus maar beter voorbereid zijn. U kan dit zelf ook volgen op de site www.winterklaar.be .
 
 
Gencom adviseert u voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze kunnen oa zijn:
  • Verifieer of uw backups in orde zijn. Dit is zeer belanrijk. Indien nodig, contacteer onze diensten om u hiermee te helpen, maar wacht hiermee niet totdat het zo ver is.
  • Beschikken uw servers over een UPS ? Deze kan een stroomonderbreking tijdelijk opvangen, zodat u alle toestellen correct kan uitschakelen. Echter een UPS kan nooit een tijdspanne van 3 uur overbrugggen. Dus tijdig en correct uitschakelen van de toestellen, is de boodschap, zo beperkt u de kans op dataverlies of database crashes.
  • Alle elektrische toestellen volledig stoppen en/of uitschakelen maar ook de kabel uit het stopcontact halen.
üWerkstations – schermen - pc’s – kassa’s – printers – switches – firewall - externe schijven – NAS – servers - ………..
 
Hou ook rekening met de toegankelijkheid en de beveiliging van alle ruimtes in het gebouw (alarm, etc.).
 
Maak de nodige planning voor de heropstart :
·         Best gebruikt u deze volgorde voor het terug inschakelen van de toestellen:
1)      NAS als eerste
2)      Als de NAS is opgestart, dan de servers (hoofdserver – terminal server ….) 
3)      Als de servers zijn gestart, dan schermen en werkstations 
4)      Enz ……
·         Zorg ervoor dat niet iedereen alles tegelijk opstart zodat u pieken in het stroomgebruik krijgt. 
 
Indien er een stroomonderbreking is tijdens de dag, wordt er aangeraden na de onderbreking nog +/- 15 minuten te wachten om alles op te starten omdat het mogelijk is dat er terug onmiddellijk een onderbreking kan voorkomen.  
 
 
 
Blogcategorie: