Sepa betalingsverkeer

De overgang naar SEPA heeft binnen ons pakket gevolgen op verschillende niveaus.

• Automatisch betalingsverkeer

Eerder hebben we al gemeld dat onze module 10508 Automatische betalingen leveranciers reeds klaar is voor SEPA betalingen. Voorlopig worden de oude, bestaande systemen nog wel aanvaard door alle banken.

Belgische ondernemingen moeten minimaal beschikken over ISABEL versie 6 om betalingen in SEPA te kunnen uitvoeren. Alleen deze versie kan ook SEPA bestanden lezen die u vanuit Finadwin aanmaakt.

Voor Nederlandse klanten is de SEPA layout ook opgenomen in de laatste versies van Finad. Voor ING is een speciale layout voorzien. Per bank kunnen kleine afwijkingen zitten in de “standaard” SEPA layout. Daarom is het mogelijk dat we voor uw bank ook nog een kleine wijziging moeten doorvoeren in de bestandslayout. Dit moeten we per situatie bekijken.

Wanneer u SEPA betalingen wenst uit te voeren via onze automatische betalingen module, gelieve dit dan ten laatste einde mei 2012 aan ons door te geven. U kan hiervoor mailen naar Marc van Oijen (marcv@gencom.Be). We maken dan een planning op en zorgen er voor dat u tijdig over de juiste versie beschikt.

Vergeet in uw mail niet te vermelden bij welke banken u klant bent (m.a.w. met welke banken u betalingen in het SEPA formaat wenst te doen).

• IBAN nummer op uitgaande documenten

Op al uw uitgaande documenten vermeldt u best het IBAN nummer. Hoewel momenteel betalingen op de bestaande rekeningnummers nog aanvaard worden, wil GenCom niet wachten tot het 5 voor 12 is. Daarom stellen we voor om nu reeds de documenten aan te passen.

Gelieve via mail de documenten door te geven die aangepast moeten worden. Voor dit soort documenten is meestal maatwerk uitgevoerd (om de layout af te stemmen op uw bedrijf) waardoor het meer dan waarschijnlijk is dat deze gegevens vast op de documenten zijn afgedrukt.

We hebben de volgende informatie nodig (met opgave van de layoutnummers):

- Type documenten, bjivoorbeeld:

o Orderbevestiging

o Pakbon

o Factuur

o Aankooporder leverancier

o Productieorder

o Aanmaning

o andere uitgaande documenten…

- Welke nieuwe gegevens afgedrukt moeten worden (IBAN nrs + BIC codes)

We willen vragen om deze informatie ten laatste einde mei 2013 door te geven. We maken dan een plan van uitvoering op. Laattijdige meldingen zullen achteraan worden bijgevoegd in de planning.

U mag contact opnemen via email met uw projectmanager of met Dany Adriaens (danya@gencom.be).

Het aanpassen van layouts wordt aangerekend tegen Time&Material.

• Conversie huidige bankrekeningnummers naar IBAN nummer + BIC code

Wanneer u uw leveranciers betaalt via een betaalbestand dat u aanmaakt in Finadwin, zal u bij al die leveranciers een bankrekeningnummer hebben ingevuld. Wellicht zal u bij een heel deel al het IBAN nummer hebben ingevuld, maar waarschijnlijk staan er bij de oudere leveranciers nog bankrekeningen in het vroegere formaat.

GenCom heeft een tool ontwikkeld die u zal helpen om bankrekeningnummers om te zetten naar IBAN nummers (+ BIC codes). Let wel, de conversie zal niet lukken voor alle rekeningen. De reden hiervoor is het feit dat niet alle landen (of banken) dezelfde uniforme opbouw van rekeningnummers hebben gerespecteerd in het verleden. Deze nummers zijn niet steeds eenduidig te herleiden naar een IBAN nummer.

U kan een beknopte handleiding van deze tool (incl. installatiewijze) downloaden, klik hier. Met deze handleiding kan u zelf de conversie uitvoeren.

Indien u wenst dat GenCom deze conversie voor u uitvoert, kan dat ook. De gepresteerde tijd wordt aangerekend tegen Time&Material.

Blogcategorie: