Matching (import bankafschriften)

We zetten graag nog eens de mogelijkheden van de “matching” module (klanten/leveranciersbetalingen) op een rijtje. Dit staat voor volgende functionaliteit: Bankafschriften in bestandsformaat kunnen ingeladen worden in Finad waarna openstaande facturen zo goed als mogelijk automatisch worden afgeboekt.

• Module 10561Matching (klanten -en leveranciersbetalingen)

Bankafschriften in bestandsformaat kunnen ingeladen worden in Finad waarna openstaande facturen zo goed als mogelijk automatisch worden afgeboekt. 

Hoe werkt het?

U vraagt aan uw bank om de bankafschriften ook elektronisch aan te leveren (wellicht gebeurt dit nu al automatisch en zijn ze al beschikbaar in uw bank software). 
Het gebruikte bestandsformaat in België is CODA 2.1, in Nederland is dit MT940.

Via een nieuw verwerkingsprogramma in Finad kan U het bankafschrift vervolgens inladen. Hierbij gaat Finad op zoek naar de bijhorende factuur en probeert een match te zoeken tussen betaald bedrag en open post. 

In hoeverre openstaande facturen automatisch “gevonden” worden (= het matchingpercentage) hangt veel af van de discipline waarmee uw klanten de omschrijving invullen bij het betalen. Wanneer steeds netjes de factuurnummers vermeld worden, zal het matchingpercentage hoger liggen. Dat wil zeggen dat bijna alle posten automatisch afgeboekt worden; alleen betalingen die niet gematched worden, moet U zelf nog afpunten. Dit manueel afpunten kan in hetzelfde scherm als waarin de matching gebeurt.

• Module 10525 Matching (kassabetalingen)

Bankafschriften in bestandsformaat kunnen ingeladen worden in Finad waarna openstaande kassabetalingen worden afgeboekt. 

De boeking van een kassafactuur en bijhorende betaling resulteert in een boeking met omzet, BTW etc en in boekingen op tussenrekeningen: 1 tussenrekening per betaalwijze (PIN/Bancontact, VISA, Mastercard etc…).

Op deze rekeningen staan de betalingen te wachten om afgepunt te worden ten opzichte van het ingeboekte bankafschrift.

Dit laatste kunnen we automatiseren: het bankafschrift in bestandsformaat kunnen we inlezen in de matchingmodule. De matching verwerking zal vervolgens de openstaande betalingen koppelen aan de betalingen van het bankafschrift.

In de matching parameters definiëren we de identificatienummers per betaalwijze + de terminalnummers etc. Dit zijn vaste waarden die in de bestanden terug komen en dit zorgt voor goede tot zeer goede matching resultaten.

Voor een winkelbedrijf is dit een module die effectieve tijdswinst zal realiseren, u bespaart immers heel wat opzoek- en boekingswerk.

Blogcategorie: