Koppeling klant -en leveranciersorders

We moeten u uiteraard niet meer uitleggen hoe u klanten en leveranciersorders aan elkaar kunt koppelen, om ervoor te zorgen dat u de leverafspraken met uw klanten kan nakomen. Maar wij willen u wel meegeven dat u dit in de nieuwe versie van onze software, nog makkelijker en in detail kan opvolgen.

  • We hebben hiervoor een nieuw overzichtsprogramma “overzicht artikel / klantenorders / leveranciersorders”ontwikkeld. Op niveau van artikel kan u makkelijk terug vinden welke klanten dit besteld hebben en ziet u in 1 oogopslag welke leveranciersorders hieraan gekoppeld zijn. Op hetzelfde niveau kan u zien hoeveel stuks er besteld zijn geweest en hoeveel stuks u heeft ingekocht, maar ook of de leverdatum van de leverancier voldoende is afgestemd op de leverdatum die u met uw klant heeft afgesproken.
  • In ingave leveranciersorders was het reeds mogelijk om aan niet-gekoppelde klantenorders op te roepen en om deze aan dit leveranciersorder te koppelen We hebben evenwel ook nog de mogelijkheid toegevoegd om de koppeling van een klantenorder ongedaan te maken.
  • Ingeven van klantenorders : Net zoals bij leveranciersorders, kan u nu bij het ingeven van een klantenorder, dit order rechtstreeks koppelen aan een openstaand leveranciersorder. Indien u een artikel kiest, waarvan de status “wordt aangekocht” is, zal u dmv een nieuwe knop ‘koppel’, dit artikel direct kunnen koppelen aan een openstaand leveranciersorder. Als u nadien een bestaande klantenorderlijn terug oproept, zal u dmv deze functie ook kunnen zien aan welke leveranciersorderlijn(en) dit gekoppeld is en de mogelijkheid hebben om deze koppeling aan te passen of ongedaan te maken.
Blogcategorie: