Extra controles in de verzendlijst

Aangezien de verzendlijst een ideaal werkinstrument is om uw uitgaande leveringen op te volgen, werden hier in het verleden en vandaag diverse controle mechanismes in voorzien.  Wij overlopen deze nog graag even met u.

Momenteel kunnen de lijnen in de verzendlijst reeds de volgende kleuren hebben :

  • Geen kleur
  • Rood
  • Oranje
  • Geel

A. Eerst gebeurt er een controle op het bedrag. Indien het bedrag per klant/leveringsadres < bedrag , ingegeven in de firma-instelling “Controlebedrag”, dan wordt de lijn rood gekleurd.

B. Vervolgens gebeurt er een controle op de verlof- en sluitingsdagen, die u kan vastleggen in de klantenfiche :

  • Geel : leveringsdatum is een verlofdag
  • Oranje : sluitingsdag

C. Dmv de firma instelling “Doe dezelfde controles als bij ingave leveringen” gebeurt er bij het selecteren van een lijn, dezelfde controle als bij het ingeven van een levering, op gebied van openstaande posten vs kredietlimiet, dagen open posten, btw-code klant.

D. Indien de periode tussen het aanmaken van de leveringen en het moment dat de goederen werkelijk het magazijn verlaten, zou het  kunnen zijn dat de situatie van de klant aangaande openstaande posten gewijzigd is.  Daarom hebben we een functie in het programma verzendlijsten voorzien, die, elke keer u een nieuwe of een bestaande verzendlijst opvraagt, hierop een controle gaat doen.  In de grid zal er een nieuwe kolom “Blokkering” zichtbaar zijn, met hierin de volgende mogelijke waarde:

  • Ofwel leeg
  • Ofwel “kredietlimiet” : indien kredietlimiet overschreden
  • Ofwel “openstaande posten” : indien dagen openstaande posten overschreden.

Deze functie (de)activeert u rechts bovenaan in het scherm van de verzendlijst.

“      Controleer kredietlimiet en openstaande posten”

Blogcategorie: