Drill-down in overzichten

Er is een nieuwe functionaliteit voorzien in de “expressgrids” en “overzichten”. Deze laat u toe om makkelijk in te zoomen op bepaalde onderdelen zoals orders, klanten, artikelen,...

  • Overzichten: Bvb “ingave klantenorders” tabsheet “lines”
  • Expressgrids: Bvb “Ordertop”

 

CLICKTHROUGH

Deze functionaliteit werkt alsvolgt  : rechtsboven in de grids, is er een nieuw icoontje “vergrootglas” beschikbaar.

Indien je hier op klikt worden er bepaalde kolommen in de grid gekleurd.  Dit zijn de kloppen waar je vervolgens kan op doorklikken.

Bvb:

  • Kolom model: bijwerken modellen wordt geopend
  • Kolom klant: bijwerken klanten wordt geopend
  • Kolom klantenorder: ingave klantenorders wordt gelopend
  • Enz.

Groen – dit betekent dat voor deze kolom deze functionaliteit beschikbaar is en het achterliggende programma word gestart.
rood – dit betekent dat voor deze kolom deze functionaliteit beschikbaar is, maar de gebruiker geen rechten tot dit programma heeft.

 DOCUMENTVERLOOP

 Indien je op deze nieuwe knop, naast de vorige knop klikt, worden de kolommen, die ook beschikbaar zijn in het programma “documentverloop”(klantenorder, klantenlevering, factuur, leveranciersorder, leverancierslevering, productie order) groen gekleurd en wanneer je dan op 1 van deze kolommen klikt, wordt het programma documentverloop geopend met het geselecteerde document.

Blogcategorie: